Wie zijn wij

Stacks Image 252480

Discussieleiders en acteurs


De acteurs van het Toetstheater zijn thuis in zorg en welzijn door professionele werkervaring van binnen uit. De discussieleiders hebben een lange ervaring als adviseur en trainer. Discussieleiders zijn de verbindende schakel tussen publiek en de acteurs en verdiepen zo het gezamenlijk inzicht in een specifieke problematiek.

Het Toetstheater beweegt zich ook op andere terreinen dan zorg en welzijn. De acteurs en discussieleiders voeren veelvuldig opdrachten uit in andere sectoren. Het Toetstheater verzorgt daarom ook interactief theater op projectbasis in andere sectoren, o.a. voor Vluchtelingenwerk Nederland. Samen met een adviesgroep in het onderwijs, de VeerKrachtGroep, ontwikkelt het Toetstheater een aanbod gericht op het passend onderwijs.

De methode is gebaseerd op een vorm van forumtheater, ontwikkeld door Augusto Boal. Onze methodiek komt het best tot zijn recht bij een publieksomvang van 20 – 100 deelnemers. Bij een grotere omvang wordt de haalbaarheid onderzocht in overleg met de discussieleider.
Stacks Image 224361
Ans Kortekaas is werkzaam als actrice, trainingsactrice, trainer, coach, dagvoorzitter, geeft presentaties en les in effectieve communicatie. Mensen helpen bij het omzetten van de theorie in praktische situaties. Ook nog werkzaam als dialyseverpleegkundige.

www.anskortekaas.nl www.abpositief.nl
Stacks Image 224379
Wendy Peeters is in 2000 afgestudeerd aan de HBO-SPH met drama als specialisme en heeft aansluitend de theaterschool in Nijmegen gedaan. Ze heeft gewerkt met volwassenen met een verstandelijke beperking als activiteitenbegeleider, jobcoach en arbeidstrainer. Ze is al jaren werkzaam als trainingsacteur en trainer in met name de zorgsector.
www.wendy-peeters.nl
Stacks Image 224397
Josee Goes. Josee werkte vele jaren in de gezondheidszorg, volgde de theaterdocentenopleiding aan de Theaterschool in Utrecht en werkt momenteel als theaterdocente en trainingsactrice.
Stacks Image 224415
Nicolien Opdam. Nicolien werkte jaren als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. Momenteel werkt zij regelmatig als (trainings)actrice en in 2013 afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, richting Animatiefilm.
www.nicolienopdam.nl
www.animatiewerkplaats.nl
Stacks Image 235057
Lotte Huijing. Lotte is een van onze discussieleiders. Studeerde Humanistiek en drama/ theatermaker. Zij doceert groepsdynamica en presenteren aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast werkt zij als freelance trainer/coach bij diverse organisaties.

l.huijing@uvh.nl Linkedin-profiel
Stacks Image 224370
Bart Swerts. Bart werkt op ’s-Heerenloo met volwassenen met een verstandelijk handicap. Is professioneel bierproever bij Heineken. Daarnaast bespeelt hij diverse instrumenten en is zanger. En maakt deel uit van de crew van:
pater moeskroen
kakofonix
www.bartswerts.nl
Stacks Image 224388
Enny Keiren is het aanspreekpunt voor boekingen, en sinds 2002 discussieleider van het Toetstheater. Heeft jarenlange ervaring als organisatiepsycholoog in zorg, welzijn en maatschappelijke organisaties. Aanjager van kwaliteitsverbetering van zorg door reflectie, dialoog en training van toezichthouders IGZ. Zij doet dit vanuit haar eigen bureau Keiren Coaching, Training & Conflictbemiddeling.
Stacks Image 224406
Mark Vervuurt. Mark is orthopedagoog / GZ-psycholoog. Zijn ervaring ligt in de gehandicaptensector als behandelaar en leidinggevende. Daarnaast werkt hij als trainingsacteur, trainer en procesbegeleider.
Hij heeft zich gespecialiseerd in dialogisch werken in zorg en hulpverlening. Zijn boek hierover is in 2009 verschenen. www.markvervuurt.nl
Stacks Image 224424
Sander Meijer. Sander is Reservespeler. Werkt in de psychogeriatrie met verstandelijk gehandicapten die aan het dementeren zijn. Hij volgt een opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en speelt al zijn hele leven met veel plezier theater in verschillende stukken en voor diverse gelegenheden.