Bemoeitoneel

Het Toetstheater is gespecialiseerd in een vorm van educatief theater die gezamenlijke reflectie uitlokt. Op het podium laten we een ondeskundige benadering van lastige, kritische situaties zien. Zó verkeerd dat de deskundigen in de zaal dat niet kunnen laten passeren.

Naamloos

De knoeiende 'collega' op het podium krijgt aanwijzingen uit het publiek voor een betere aanpak. Doordat ook professionals onderling verschillen in ziens- en werkwijze, roept dat vanzelf discussie op. Er wordt nagedacht, getwijfeld, geëxperimenteerd. De discussieleider zorgt ervoor dat het niet bij mooie gedachten en praatjes blijft: voorstellen worden gelijk op het podium uitgeprobeerd, tot lering en meestal ook vermaak.

Het Toetstheater trad in de afgelopen jaren bijna wekelijks voor het voetlicht in ziekenhuizen en zorgcentra, op themamiddagen en familieavonden, in cursussen en symposia.

De discussies gingen over samenwerking tussen formele en informele zorg, dilemma's in het zoeken naar de beste behandeling in de patiëntenzorg, omgaan met agressie, beroepscode, afhankelijkheid van patiënten, klantgerichte communicatie, omgang met stervenden, cultuurverschillen, intimiteit en seksualiteit, interdisciplinaire samenwerking, management- en communicatieproblemen en bejegening van zorgafhankelijke instellingsbewoners.

ToetstheaterLaurentiuszhFotoFransLinssen

Vooral daar waar morele vragen en ethische kwesties in het werk naar voren komen, en de ‘juiste’ manier van handelen niet eenduidig is, denkt het Toetstheater graag met u mee.

Onze opdrachtgevers


Het Toetstheater treedt op in heel Nederland.
Sinds 1994 hebben wij honderden optredens verzorgd.

Referenties
Stacks Image 324775