SNV Brabant Centraal vluchtelingen werk blij met Toetstheater

"Jullie hartelijke dank voor jullie verdienstelijke bijdrage aan de eindbijeenkomst van het project BLIK op de Toekomst 3.0. Ik was er erg blij mee- en het feit dat vanuit de zaal alle partijen actief reageerden op wat er speelde en met elkaar over de beste benaderingswijze in discussie gingen- liet ook zien dat de toeschouwers dit ook vonden! Uit de evaluatieformulieren komen jullie als erg positief gewaardeerd naar voren." SNV Brabant Centraal - Vluchtelingenwerk.
"Hoe vaak kun je de toekomst opnieuw beginnen?"
(citaat terugkeerder Burundi)

Regionale stichtingen van VluchtelingenWerk hebben in 2015 twee 
projecten uitgevoerd op het gebied van toekomstbegeleiding en terugkeer aan 
uitgeprocedeerde cliënten. Het project Blik op de Toekomst werd uitgevoerd in
 Amsterdam, Maastricht, Leiden, Tilburg en Breda. Het project Samen naar een 
nieuw perspectief werd uitgevoerd in de gezinslocaties Katwijk en Gilze en Rijen. 
Hieronder een link naar de brochure.